FESTES POPULARS 2014

FESTES POPULARS 2014
FACEBOOK FESTES POPULARS 2014

Reivindicació i construcció del Centre Cultural Rambleta en imatges

martes, 31 de marzo de 2009


Consell Valencià de Cultura


El CVC defiende la protección de parte de las naves de Macosa y alquerías de Sant Marcel·lí
El organismo cultural destaca el valor de las fachadas y el refugio de la vieja factoría

S. G., Valencia

El pleno del Consell Valencià de Cultura celebrado ayer estuvo centrado en la ciudad de Valencia. A instancias de la sociedad civil -la asociación de vecinos de Sant Marcel·lí y la plataforma Salvemos las Naves de Macosa- el organismo cultural emitió dos informes que ratifican su ya conocida defensa del patrimonio rural y cultural del barrio y del patrimonio industrial de la antigua factoría ferroviaria. Para las naves -cuyo derribo licitó recientemente la sociedad Valencia Parque Central aunque salvando la central- el CVC propone un uso museístico o un servicio público. (llegir més...)

El Consell de Cultura pide un museo en las naves de MacosaEl pleno del Consell Valencià de Cultura aprobó ayer remitir un informe al Ayuntamiento de Valencia en el que se pide que se habilite un museo en la zona que se preservará de las viejas naves de Macosa, incluidas en el proyecto Parque Central. Precisamente, los trabajos de derribo ya se han licitado. (llegir més)

sábado, 28 de marzo de 2009

Sant Marcel•lí ix al carrer per l'Auditori


Els veïns i veïnes de Sant Marcel·lí han eixit hui al carrer convocats per l'associació de veïnes i veïns i la Unió Musical l'Horta, per a “animar” a l'Ajuntament a què complisca la promesa, expressada per la Regidora de Cultura, María José Alcón, d'iniciar les Obres de l'Auditori el pròxim mes d'abril.

La marxa lúdico-reivindicativa ha partit a les 12,30 del migdia des de la seu social la Unió Musical l'Horta, i ha recorregut els principals carrers del barri presidida per una gran pancarta portada per membres de la directives de l'entitat veïnal i la societat musical amb el lema “Centre Cultural Rambleta Inici dels Obres Ja!”, que han estat acompanyats en tot moment per “els gegants” de l'entitat veïnal, la batucada protagonitzada per músics de la Unió i la Muixaranga de València, a més de veïns i veïnes. Durant el recorregut la Muixaranga de València, amb seu en el barri Sant Marcel·lí, ha realitzat uns quants quadros.

A l'arribada a la parcel·la on s'ha de construir el Centre Cultural, ha seguit l'animació amb la batucada de la Unió i la realització de nous quadros per part de la "colla" de la Muixaranga. L'acte ha finalitzat amb un breu parlament en què a més d'agrair l'assistència als participants les dos entitas han advertit al govern municipal que vigilaran el ritme de les obres i que, en el cas que es produïsquen noves dilacions, tornaran al carrer per a exigir a l'Ajuntament que complisca el compromís adquirit de construir el centre cultural.

Esta és la quarta acció reivindicativa, realitzada pels veïns i veïnes del barri Sant Marcel·lí, que han estat provocades per la demora en la construcció del Centre Cultural Rambleta. El passat any van eixir al carrer el 7 de juliol, i els dies 5 i 13 de desembre, arribant a arreplegar 3.000 firmes que van presentar pel registre d'entrada municipal al desembre del passat any.

Finalment les entitats convocants assenyalen la importància d'esta equipament cultural no sols per al barri Sant Marcel·lí, sinó per al districte de Patraix-Jesús, una zona que actualment és “un erm cultural”, es per això que estimen que esta infraestructura cultural està cridada a convertir-se en un referent per al sud de la nostra ciutat, perquè com es recordarà, estarà dotat amb un auditori de sis-centes localitats per a concerts, teatre i cine; biblioteca, sales d'assaig, sala d'exposicions, aules de música i cafeteria, entre altres equipaments i tindrà gestió privada.
Vicent Soler i Alba

AA VV barri Sant Marcel·lí


San Marcelino sale a la calle por el Auditorio
Los vecin@s de San Marcelino han salido hoy a la calle convocados por la asociación de vecin@s y la Unió Musical L'Horta, para “animar” al Ayuntamiento a que cumpla la promesa, expresada por la Concejala de Cultura, María José Alcón, de iniciar las Obras del Auditorio el próximos mes de abril.

La marcha lúdico-reivindicativa ha partido a las 12,30 del mediodía desde la sede social la Unió Musical L'Horta, y ha recorrido las principales calles del barrio presidida por una gran pancarta portada por miembros de la directivas de la entidad vecinal y la sociedad musical con el lema “Centre Cultural Rambleta Inici de les Obres Ja!”, que han estado acompañados en todo momento por “els gegants” de la asociación de vecin@s, la batucada protagonizada por músicos de la Unió y la Muixaranga de Valencia, además de numeros@s vecin@os. Durante el recorrido la Muixaranga de València, con sede en el barrio San Marcelino, ha realizado varios cuadros.

A la llegada a la parcela donde se ha de construir el Centro Cultural, ha seguido la animación con la batucada de la Unió y con la realización de nuevos cuadros por parte de la colla de la Muixaranga. El acto ha finalizado, tras las actuaciones, con un breve parlamento en el que además de agradecer la asistencia a los participantes l@s vecin@s han advertido al gobierno municipal que vigilarán el ritmo de las obras y que, en el caso de que se produzcan nuevas dilaciones, volverán a la calle para exigir al Ayuntamiento cumpla el compromiso adquirido de construir el centro cultural.

Esta es la cuarta acción reivindicativa realizada por l@s vecin@s de San Marcelino por la demora en la construcción del Centro Cultural Rambleta. El pasado año salieron a la calle el 7 de julio, y los días 5 y 13 de diciembre, llegando a recoger 3.000 firmas que presentaron por el registro municipal en diciembre del pasado año.

Finalmente las entidades convocantes señalan la importancia de esta equipamiento cultural no sólo para el barrio San Marcelino, sino para el distrito de Patraix-Jesús, una zona que actualmente es “un erial cultural” y por ello consideran que esta infraestructura cultural está llamada a convertirse en un referente para el sur de nuestra ciudad, pues como se recordará, estará dotado con un auditorio de seiscientas localidades para conciertos, teatro y cine; biblioteca, salas de ensayo, sala de exposiciones, aulas de música y cafetería, entre otros equipamientos y tendrá gestión privada.
Vicent Soler i Alba
AA VV barri Sant Marcel·lí

domingo, 22 de marzo de 2009

Centre Cultural RambletaCONCENTRACIÓ
Ludico - festiva
al solar del CCR
dissabte 28 març 2009
12'00 hores
des de la seu social de la Unió Musical l'Horta
C/ Músic Cabanilles, 48 baix


Assenblea extraordinària ELECCIÓ JUNTA DIRECTIVA AVV Sant Marcel·lí

Dilluns 30 de març de 2009
Convocatòria 19, 00 hores i 2ª convocatòria 19,30 hores.
Lloc: seu social (Arquebisbe Olaechea 41 baix)
ORDE DEL DIA:
1. Presentació de candidatures.
2. Votació.
Extracte dels articles 15 i 16 dels estatuts
. L'elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per votació dels membres de l'Assemblea General una vegada tancat el cens, dos setmanes abans de l'elecció.
. Les candidatures seran obertes, és a dir, qualsevol membre podrà presentar-se i no serà necessari que hi haja tants noms com a llocs a cobrir.
. El membres de la Junta Directiva, exerciran el càrrec durant un període de tres anys, i podran ser reelegits indefinidament.
. El candidats o candidatures hauran de presentar-se set dies, com a mínim, abans de l'elecció.
Extracto de los artículos 15 y 16 de los estatutos
. La elección de los miembros de la Junta Directiva se hará por votación de los miembros de la Asamblea General una vez cerrado el censo, dos semanas antes de la elección. Las candidaturas sera abiertas, es decir, cualquier miembro podrá presentarse y no será necesario que haya tantos nombres como puestos a cubrir.
. Los miembros de la Junta Directiva, ejercerán el cargo durante un periodo de tres años, y podrán ser reelegidos indefinidamente.
. Los candidatos o candidaturas habrán de presentarse siete días antes, como mínimo, antes de la elección.

Assemblea ordinària Associació de veïnes i veïns de Sant Marcel·lí

30 de març de 2009
1ª convocatòria 19,30 hores i 2ª convocatòria 20,00 hores
ORDE DEL DIA:
1. Lectura de l'acta de l'assemblea anterior per a la seua aprovació.
2. Presentació dels comptes de 2008 per a la seua aprovació.
3. Presentació del pressupost de 2009 per a la seua aprovació.
4. Presentació memoria de gestió de 2008 per a la seua aprovació.
5. Informació del seguiment dels temes següents:
. Obres del nou accés ferroviari a València.
. Centre Cultural Rambleta.
. Altres
6. Torn obert de paraules.

lunes, 16 de marzo de 2009

jueves, 12 de marzo de 2009

Sant Marcel•lí celebrarà l'inici de les obres del Centre Cultural Rambleta
Nota de Prensa AVV barri Sant Marcel·lí
L'Associació de Veïnes i Veïns i la Unió Musical l'Horta, ambdós del barri Sant Marcel·lí reconvertiran la jornada ludicoreivindicativa que tenien preparada per al dissabte 28 de març en un acte de caràcter festiu, pel fet que durant el matí de hui la Delegada de Cultura de l'Ajuntament de València Mª José Alcón, els ha confirmat a ambdós entitats que, finalment, les empreses adjudicatàries del Centre Cultural Rambleta han obtingut finançament dels bancs per a escometre les obres que permetran erigir l'edifici de l'equipament cultural tan anhelat per esta barriada del sud de la ciutat.

Els veïns, que no han ocultat durant l'últim any la seua preocupació al veure que transcorrien els mesos sense que s'iniciaran les obres, arribant inclús a arreplegar més de 3.000 firmes reclamant l'inici de les obres, així com a realitzar fins a tres actes reivindicatius davant de la porta principal de l'Ajuntament i inclús en la barriada. L'últim d'estos actes el van realitzar el passat 6 de desembre en la pròpia parcel·la on s'ha de construir el Centre Cultural al complir-se l'aniversari de la col·locació de la primera pedra, per això s'han congratulat hui de la notícia després de quinze mesos de preocupació i sotsobre, just els mesos que han transcorregut des que l'alcaldessa, Rita Barberá, posara la primera pedra.

L'acte del pròxim dia 28, convocat per l'entitat veïnal i per la societat musical, consistirà en una concentració en les voltants de la parcel·la destinada al CCR. Amb anterioritat, a les 12 del migdia, partirà la comitiva des de la seu social de la Unió Musical en el carrer Músic Cabanilles 48 i estarà encapçalada pels dos gegants del barri, dolçaina i tabal, la Muixaranga de València i batucada, entre altres, que recorreran els principals carrers del barri per a dirigir-se junt a la parcel·la on s'ha de construir el CCR on prosseguiran les actuacions i la festa.

Finalment, els veïns advertixen que, tal com els va ordenar Rita Barberá, vigilaran el ritme de les obres i, si es produïxen més dilacions, tornaran al carrer però en pla reivindicatiu per què volen que l'Ajuntament complisca el compromís adquirit de construir este equipament cultural en el seu barri.

Vicent Soler i Alba

AA VV del barri Sant Marcel·lí

Centre Cultural Rambleta
El futuro auditorio de la Rambleta logra financiación de los bancos
La empresa invertirá 14 millones en un centro cultural y recibirá un canon anual de 2,5 millones del Ayuntamiento por su gestión
PACO MORENO
Buenas noticias para los vecinos del barrio de San Marcelino. La concejala de Cultura, María José Alcón, anunció ayer que la empresa concesionaria del futuro centro cultural de la Rambleta ha logrado la financiación necesaria de los bancos para la construcción del auditorio, que requiere de una inversión de 14 millones de euros.
Así las cosas, la previsión es que las obras se inicien por fin en apenas un mes. La alcaldesa Rita Barberá colocó la primera piedra en diciembre de 2007 y desde entonces apenas se ha avanzado con un movimiento de tierras y acopio de materiales. La unión temporal de empresas ha sufrido los efectos de la crisis económica, por lo que se quedó sin el capital suficiente para hacer frente al proyecto cultural.
Esto ya se ha solucionado, dijo Alcón, quien recordó que el Ayuntamiento pagará un canon anual de 2,5 millones de euros durante los próximos 20 años por esta inversión privada. A cambio, habrá una serie de salas a disposición del Consistorio.

viernes, 6 de marzo de 2009

Projectes bloquejats al barri de Sant Marcel·lí

Tots els projectes que afecten el barri Sant Marcel·lí i que han sigut llargament reivindicats pels veïns i veïnes estan actualment paralitzats.

Aparcaments públics
Una de les demandes veïnals, la construcció d'aparcaments públics, se'ls ha promés l'una i l'altra vegada la seua execució i inclús se'ls ha demanat informació, als veïns, sobre la titularitat de les parcel·les on volen que s'ubiquen estos equipaments (sic), quan hauria de ser el propi Ajuntament el que demanara o sol·licitara esta informació al seu Servici de Patrimoni. Però “que si vols arròs Caterina”, l'una i l'altra vegada els veïns prompte descobrixen la crua realitat "que mai arriben".

Segona fase del Parc de La Rambleta
Més de tres dècades després de l'inici de la seua reivindicació i de sis anys que Rita Barberá inaugurara a “bombo, platerets i traca” la primera fase del Parc de La Rambleta no es sap cap cosa de l'execució de la seua segona fase i molt menys de la seua tercera i última fase.
Com es recordarà el 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, de 2002 Rita Barberá va inaugurar, amb mascletà inclosa, la primera fase de La Rambleta en el discurs inaugural de la qual va prometre que en la següent legislatura, els veïns, veuríem la segona fase. Eixa legislatura va concloure al maig del 2007 i més d'un any després no s'albira cap avanç en el projecte.
Els veïns es reunixen, periòdica i alternativament, amb les delegacions d'Urbanisme (per tractar-se d'un SGEL) i d'Expropiacions, sense que fins a la data s'haja produït cap avanç. Urbanisme els diu que el projecte està redactat per un Estudi d'Arquitectura extern a l'Ajuntament i que ara està supervisant-ho el Servici de Grans Projectes Urbans i que ha proposat a la Delegació d'Expropiacions el sòl a expropiar per a la seua realització. Però després, quan acudixen a la Delegació d'Expropiacions, esta els diu que el pressupost o cost econòmic de l'expropiació de la parcel·la central de la segona fase del parc de La Rambleta és major que el pressupost total que la delegació d'Expropiacions té assignat per a adquirir sòl. La veritat és que en els pressupostos municipals de 2009 no s'ha posat un sol euro per a expropiar sòl.


El tramvia orbital o T6
L'activació de pont de l'Assud de l'Or, que ha tancat definitivament el bulevard sud, ha eliminat l'únic impediment que, el conseller senyor Mario Flores, esgrimia per a no desenvolupar un transport públic, versus tramvia orbital o T6, per este vial que articule la comunicació de la barris del sud situats a un costat i a l'altre del mateix, esmenant amb això la desatenció municipal, especialment de la Delegació de Mobilitat, que ha relegat o oblidat l'activació d'una línia d'EMT pel bulevard sud més d'un lustre després de la seua inauguració.

El Centre Cultural Rambleta
Finalment cal assenyalar que el cas més sagnant és el del Centre Cultural Rambleta, un equipament que els veïns creien que anava ser una realitat en 2009, i això que en l'acte de col·locació la Primera Pedra celebrat el 7 de desembre del 2007 “a so de bombo i platerets” l'alcaldessa, Rita Barberá, li va arengar amb les paraules següents: “ Hui comencem a fer realitat este Centre Cultural i a vostés (veïns) els vaig a fer un encàrrec, un encàrrec especial, per delegació. Posarem la primera pedra, vigilen que es posa la segona, la tercera, la quarta… perquè l'empresa puga complir, haja de complir el seu compromís de tindre-la en 22 mesos. Abans de dos anys estarem ací per a inaugurar-la amb vostés." Quinze mesos després la parcel·la s'ha convertit en un muntó de runes i en unes casetes d'obra plenes de grafitis i amb les finestres trencades que, si algú no ho remeia, molt ens temem prompte estaran plenes d'okupes.
Desgraciadament, segons l'opinió dels veïns, fins ara de res han servit els milers de signatures recollides ni els actes de protesta demanant que s'inicien les obres. Serà la crisi?

Vecinos de San Marcelino critican el parón de obras públicas

La asociación vecinal de San Marcelino criticó ayer que todos los proyectos de carácter público que afectan al barrio se encuentran "bloqueados" a pesar de que se trata de reivindicaciones en algunos casos históricas de los residentes. La entidad citó como ejemplo los aparcamientos públicos, donde todavía no se ha llegado a ninguna decisión sobre la ubicación de un parking. Está también el caso de la segunda fase del parque de la Rambleta. "Más de tres décadas después del inicio de su reivindicación y seis años de que Rita Barberá inaugurara a "bombo, platillo y traca" la primera fase, nada se sabe de la ejecución de su segunda fase y no digamos nada de su tercera y última".Acerca de infraestructuras de transporte, indicaron el retraso del tranvía orbital, la llamada línea 6. La apertura del puente de l'Assut de l'Or, que cierra la ronda de bulevares, ha eliminado el único "impedimento que el conseller señor Mario Flores esgrimía para no desarrollar este transporte público".Finalmente señalan el caso "más sangrante", que no es otro que el centro cultural Rambleta, un equipamiento que los vecinos creían que iba ser una realidad este año y en cuyo acto de la primera piedra, en diciembre de 2007 la alcaldesa Rita Barberá les dijo: " Hoy empezamos a hacer realidad este centro cultural." Las obras siguen sin empezar.