FESTES POPULARS 2014

FESTES POPULARS 2014
FACEBOOK FESTES POPULARS 2014

Reivindicació i construcció del Centre Cultural Rambleta en imatges

sábado, 28 de marzo de 2009

Sant Marcel•lí ix al carrer per l'Auditori


Els veïns i veïnes de Sant Marcel·lí han eixit hui al carrer convocats per l'associació de veïnes i veïns i la Unió Musical l'Horta, per a “animar” a l'Ajuntament a què complisca la promesa, expressada per la Regidora de Cultura, María José Alcón, d'iniciar les Obres de l'Auditori el pròxim mes d'abril.

La marxa lúdico-reivindicativa ha partit a les 12,30 del migdia des de la seu social la Unió Musical l'Horta, i ha recorregut els principals carrers del barri presidida per una gran pancarta portada per membres de la directives de l'entitat veïnal i la societat musical amb el lema “Centre Cultural Rambleta Inici dels Obres Ja!”, que han estat acompanyats en tot moment per “els gegants” de l'entitat veïnal, la batucada protagonitzada per músics de la Unió i la Muixaranga de València, a més de veïns i veïnes. Durant el recorregut la Muixaranga de València, amb seu en el barri Sant Marcel·lí, ha realitzat uns quants quadros.

A l'arribada a la parcel·la on s'ha de construir el Centre Cultural, ha seguit l'animació amb la batucada de la Unió i la realització de nous quadros per part de la "colla" de la Muixaranga. L'acte ha finalitzat amb un breu parlament en què a més d'agrair l'assistència als participants les dos entitas han advertit al govern municipal que vigilaran el ritme de les obres i que, en el cas que es produïsquen noves dilacions, tornaran al carrer per a exigir a l'Ajuntament que complisca el compromís adquirit de construir el centre cultural.

Esta és la quarta acció reivindicativa, realitzada pels veïns i veïnes del barri Sant Marcel·lí, que han estat provocades per la demora en la construcció del Centre Cultural Rambleta. El passat any van eixir al carrer el 7 de juliol, i els dies 5 i 13 de desembre, arribant a arreplegar 3.000 firmes que van presentar pel registre d'entrada municipal al desembre del passat any.

Finalment les entitats convocants assenyalen la importància d'esta equipament cultural no sols per al barri Sant Marcel·lí, sinó per al districte de Patraix-Jesús, una zona que actualment és “un erm cultural”, es per això que estimen que esta infraestructura cultural està cridada a convertir-se en un referent per al sud de la nostra ciutat, perquè com es recordarà, estarà dotat amb un auditori de sis-centes localitats per a concerts, teatre i cine; biblioteca, sales d'assaig, sala d'exposicions, aules de música i cafeteria, entre altres equipaments i tindrà gestió privada.
Vicent Soler i Alba

AA VV barri Sant Marcel·lí


San Marcelino sale a la calle por el Auditorio
Los vecin@s de San Marcelino han salido hoy a la calle convocados por la asociación de vecin@s y la Unió Musical L'Horta, para “animar” al Ayuntamiento a que cumpla la promesa, expresada por la Concejala de Cultura, María José Alcón, de iniciar las Obras del Auditorio el próximos mes de abril.

La marcha lúdico-reivindicativa ha partido a las 12,30 del mediodía desde la sede social la Unió Musical L'Horta, y ha recorrido las principales calles del barrio presidida por una gran pancarta portada por miembros de la directivas de la entidad vecinal y la sociedad musical con el lema “Centre Cultural Rambleta Inici de les Obres Ja!”, que han estado acompañados en todo momento por “els gegants” de la asociación de vecin@s, la batucada protagonizada por músicos de la Unió y la Muixaranga de Valencia, además de numeros@s vecin@os. Durante el recorrido la Muixaranga de València, con sede en el barrio San Marcelino, ha realizado varios cuadros.

A la llegada a la parcela donde se ha de construir el Centro Cultural, ha seguido la animación con la batucada de la Unió y con la realización de nuevos cuadros por parte de la colla de la Muixaranga. El acto ha finalizado, tras las actuaciones, con un breve parlamento en el que además de agradecer la asistencia a los participantes l@s vecin@s han advertido al gobierno municipal que vigilarán el ritmo de las obras y que, en el caso de que se produzcan nuevas dilaciones, volverán a la calle para exigir al Ayuntamiento cumpla el compromiso adquirido de construir el centro cultural.

Esta es la cuarta acción reivindicativa realizada por l@s vecin@s de San Marcelino por la demora en la construcción del Centro Cultural Rambleta. El pasado año salieron a la calle el 7 de julio, y los días 5 y 13 de diciembre, llegando a recoger 3.000 firmas que presentaron por el registro municipal en diciembre del pasado año.

Finalmente las entidades convocantes señalan la importancia de esta equipamiento cultural no sólo para el barrio San Marcelino, sino para el distrito de Patraix-Jesús, una zona que actualmente es “un erial cultural” y por ello consideran que esta infraestructura cultural está llamada a convertirse en un referente para el sur de nuestra ciudad, pues como se recordará, estará dotado con un auditorio de seiscientas localidades para conciertos, teatro y cine; biblioteca, salas de ensayo, sala de exposiciones, aulas de música y cafetería, entre otros equipamientos y tendrá gestión privada.
Vicent Soler i Alba
AA VV barri Sant Marcel·lí

No hay comentarios: