FESTES POPULARS 2014

FESTES POPULARS 2014
FACEBOOK FESTES POPULARS 2014

Reivindicació i construcció del Centre Cultural Rambleta en imatges

jueves, 22 de septiembre de 2011

PROGRAMA FESTIVAL BANDES DE MÚSICA


DISSABTE 24 SETEMBRE 2011

07,00 VESPRADA

 Fes clic sobre la imatge

DIUMENGE 25 SETEMBRE 2011 7,30 vesprada

CONCERT DE L'ORQUESTRA DE CAMBRA DE LA UNIÓ MUSICAL L'HORTA DE SANT MARCEL·LÍ

Al pati de les Escoles Parroquials


jueves, 15 de septiembre de 2011


II TALLER DE CABETS FESTES POPULARS 2011
MANIFEST A FAVOR DE LES FESTES POPULARS I TRADICIONALS ALS BARRIS DE VALÈNCIA


Les associacions de veïns de València que organitzem festes populars als barris i en concret les dels barris de Sant Marcel•lí, Senabre, Patraix, la Creu Coberta, etc.

MANIFESTEM
ANTECEDENTS
Que les associacions veïnals tenen com a objectiu la millora dels barris, tant pel que fa a les infraestructures i serveis públics, com a millorar la relació social del veïnat i promoure un teixit social on es potencie la convivència.

Que les festes populars que organitzem no s’han de considerar com una activitat privada de cada associació sinó com una activitat de caràcter socialitzador perquè es fan de portes cap a fora, en el carrer i estan obertes a qualsevol persona que hi vullga participar.

Que les festes populars són diferents en cada barri amb activitats musicals, culturals, esportives, tradicionals, etc., però compartixen un element fonamental que és la convivència veïnal en el carrer fent activitats lúdiques, culturals i històriques. Esta convivència és un bé públic que l’Ajuntament hauria de potenciar.

FETS QUE DENUNCIEM

Les associacions veïnals que organitzem festes populars estem patint des de fa uns anys cada vegada més dificultats per tal d’aconseguir els permisos municipals. El canvi de regidoria de Festes i Cultura Popular a Descentralització, demores en la resolució dels permisos, moltes exigències que han d’assumir les associacions veïnals amb escassos recursos.


La subvenció que rebem de la Junta de Districte per a les festes populars és de la mateixa quantia que la que reben la resta d’entitats que no organitzen estes festes populars. Pesem que esta situació és totalment injusta.

Els serveis que anteriorment oferia l’Ajuntament a les festes populars, ara van a càrrec de les associacions veïnals organitzadores, com ara la neteja dels carrers, les tanques i senyals de transit per a fer els talls de carrer, entaulats, contenidors de fem extres, vàters químics, seguretat...

A diferència d’altres entitats les associacions veïnals no tenim activitats subvencionades per l’Ajuntament, com per exemple actuacions de les bandes de música de la ciutat.

REIVINDIQUEM

El recolzament municipal per a poder continuar fent festes populars als barris de València i així mantindre una tradició perquè són festes consolidades als barris on se celebren, amb més de trenta anys en alguns. Per tant que les festes populars dels barris siguen considerades com a festes tradicionals per l’Ajuntament i que done el seu suport com a festes de la ciutat.

Que l’Ajuntament centralitze els permisos de festes populars en la regidoria que considere per a que tot s’agilitze en la seua tramitació.


Que l’Ajuntament oferisca a les associacions veïnals que organitzen festes populars poder utilitzar serveis municipals com tanques, panells de reixa, senyals de transit, vàters químics, neteja dels carrers, seguretat en la via pública, etc.

Que l’Ajuntament convoque subvencions per a activitats dins de festes populars als barris en relació amb les activitats que es realitzen i a més a més oferisca activitats subvencionades.

València, 15 de setembre del 2011