FESTES POPULARS 2014

FESTES POPULARS 2014
FACEBOOK FESTES POPULARS 2014

Reivindicació i construcció del Centre Cultural Rambleta en imatges

domingo, 22 de marzo de 2009

Assenblea extraordinària ELECCIÓ JUNTA DIRECTIVA AVV Sant Marcel·lí

Dilluns 30 de març de 2009
Convocatòria 19, 00 hores i 2ª convocatòria 19,30 hores.
Lloc: seu social (Arquebisbe Olaechea 41 baix)
ORDE DEL DIA:
1. Presentació de candidatures.
2. Votació.
Extracte dels articles 15 i 16 dels estatuts
. L'elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per votació dels membres de l'Assemblea General una vegada tancat el cens, dos setmanes abans de l'elecció.
. Les candidatures seran obertes, és a dir, qualsevol membre podrà presentar-se i no serà necessari que hi haja tants noms com a llocs a cobrir.
. El membres de la Junta Directiva, exerciran el càrrec durant un període de tres anys, i podran ser reelegits indefinidament.
. El candidats o candidatures hauran de presentar-se set dies, com a mínim, abans de l'elecció.
Extracto de los artículos 15 y 16 de los estatutos
. La elección de los miembros de la Junta Directiva se hará por votación de los miembros de la Asamblea General una vez cerrado el censo, dos semanas antes de la elección. Las candidaturas sera abiertas, es decir, cualquier miembro podrá presentarse y no será necesario que haya tantos nombres como puestos a cubrir.
. Los miembros de la Junta Directiva, ejercerán el cargo durante un periodo de tres años, y podrán ser reelegidos indefinidamente.
. Los candidatos o candidaturas habrán de presentarse siete días antes, como mínimo, antes de la elección.

No hay comentarios: