FESTES POPULARS 2014

FESTES POPULARS 2014
FACEBOOK FESTES POPULARS 2014

Reivindicació i construcció del Centre Cultural Rambleta en imatges

martes, 18 de noviembre de 2008

Sant Marcel•lí demana que es remodele un encreuament perillós del bulevard sud

L'Associació de Veïnes i Veïns del barri Sant Marcel·lí va presentar, la passada setmana, un escrit en el registre municipal sol·licitant que es remodele un encreuament amb pas de vianants i carril bici inclosos que estima és molt perillós.

Este pas de vianants esta ubicat en la rotonda partida situada en la intersecció entre el Bulevard Sud (avinguda Doctor Tomás Sala) i el carrer Sant Vicent Màrtir en direcció al centre de la ciutat. Segons l'opinió de l'associació la perillositat es produïx, entre altres causes, pel fet d'estar en el mateix encreuament, en primer lloc un carril bici i, en segon lloc un pas de vianants i, a més, no tindre cap placa que indique als automobilistes que estan davant d'un encreuament no sols de vianants sinó també davant d'un carril bici. Per això, el fet que quan el semàfor es troba obert (en verd) per al carril bici i per als vianants, es trobe al mateix temps en groc intermitent per als automòbils agreuja encara més el problema.

Totes les circumstàncies anteriorment descrites provoquen desorientació entre alguns conductors que circulen pel carrer Sant Vicent, que quan el semàfor està amb llum verda per a ciclistes i vianants, i amb llum groga intermitent per als vehicles motoritzats que circulen pel carrer Sant Vicent, només s’adonen de l'existència del pas de vianants però no de l'existència del carril bici els usuaris del qual -els ciclistes- circulen a major velocitat que els vianants, entre altres motius, perquè vénen en descens des del pont sobre les vies del tren situat entre els barris de Malilla i Sant Marcel·lí-Creu Coberta.

L'últim dels accidents amb ferits ocorreguts en este encreuament, dels quals tenim constància, va tindre lloc el diumenge 26 d'octubre del 2008 al voltant de les 19,15 hores de la vesprada, i en el mateix es van veure implicats un automòbil amb dos ocupants que resultaren il·lesos i un ciclista, menor d'edat, que va impactar contra la part lateral posterior de l'automòbil. Com a conseqüència de l'accident el ciclista, un xiquet, va resultar ferit greu i amb lesions de diversa consideració.

Per tot això els veïns hem sol·licitat a la Delegació de Trànsit, que inicie l'estudi i valoració de la senyalització existent en l'actualitat en este encreuament, i procedisca a buscar una solució que evite futurs accidents en el mateix.


La Asociación de Vecinas y Vecinos del barrio San Marcelino presentó, la pasada semana, un escrito en el registro municipal solicitando que se remodele un cruce con paso peatonal y carril bici incluidos que estima es muy peligroso.

Este paso peatonal esta ubicado en la rotonda partida situada en la intersección entre el Bulevar Sur (avenida Doctor Tomás Sala) y la calle San Vicente Mártir en dirección al centro de la ciudad. En nuestra opinión la peligrosidad se produce, entre otras causas, por el hecho de estar en el mismo cruce, en primer lugar un carril bici y, en segundo lugar un paso peatonal y, además, carecer de placa alguna que indique a los automovilistas que están ante un cruce no solo peatonal sino también ante un carril bici. Por ello, el hecho de que cuando el semáforo se halla abierto (en verde) para el carril bici y para los peatones, se halle a la vez en ámbar intermitente para los automóviles agrava todavía más el problema.

Todas las circunstancias anteriormente descritas provocan desorientación entre algunos conductores que circulan por la calle San Vicente, que cuando el semáforo está con luz verde para ciclistas y peatones, y con luz ámbar intermitente para los vehículos motorizados que circulan por la calle San Vicente, solo se aperciben de la existencia del paso peatonal pero no advierten existencia del carril bici cuyos usuarios -los ciclistas- circulan a mayor velocidad que los peatones, entre otras motivos, porque vienen en descenso desde el puente sobre las vías del tren situado entre los barrios de Malilla y San Marcelino-Cruz Cubierta.

El último de los accidentes con heridos ocurridos en este cruce, de los cuales tiene constancia la entidad vecinal, tuvo lugar el domingo 26 de octubre de 2008 alrededor de las 19,15 horas de la tarde, y en el mismo se vieron implicados un automóvil con dos ocupantes que reultaron ilesos y un ciclista, menor de edad, que impactó contra la parte lateral posterior del automóvil. Como consecuencia del accidente el ciclista, un niño, resultó herido grave y con lesiones de diversa consideración.

Por todo ello hemos solicitado a la Delegación de Tráfico, que inicie el estudio y valoración de la señalización existente en la actualidad en este cruce, y proceda a buscar una solución que evite futuros accidentes en el mismo.

No hay comentarios: