FESTES POPULARS 2014

FESTES POPULARS 2014
FACEBOOK FESTES POPULARS 2014

Reivindicació i construcció del Centre Cultural Rambleta en imatges

miércoles, 14 de noviembre de 2007

EL BARRI QUE VOLEML’any passat l’Associació de Veïnes i Veïns de Sant Marcel·lí celebrava el 30 aniversari i en aquestes tres dècades hem ajudat a transformar el barri. Però cal recordar que totes les infraestructures i els serveis que tenim al barri, i que ara es veuen com molt necessaris i normals, han sigut fruit de molts anys de reivindicacions i lluites veïnals.

L’Ajuntament, les Conselleries o l’administració corresponent han actuat, quasi sempre, a demanda de l’Associació per a resoldre els problemes o les necessitats que els veïns i veïnes del barri sofrien. En açò es manifesta la importància de la existència d’un moviment veïnal organitzat, fort i amb el suport de molts socis i sòcies.

L’Associació del nostre barri té un prestigi guanyat amb molt de treball, constància i un estil que es caracteritza per buscar la unió i la integració de tot el veïnat en un projecte de barri on es puga viure i conviure.

No volem un barri sols per a vindre a dormir després de treballar. Volem un barri on poder relacionar-nos, fer esport, fer cultura, passejar, estudiar, jugar, fer festa, rebre atenció mèdica especialitzada, respirar entre el arbres ... i tantes coses.

El barri de Sant Marcel·lí ha canviat molt des de l’any 1976, però encara hi ha moltes reivindicacions pendents. A continuació presentem el document amb les necessitats que tenim en l’àmbit del districte de Jesús i les pròpies del barri, que presentàrem als partits polítics amb motiu de les passades eleccions locals.

Fem una crida als socis, a les sòcies i al veïnat en general a col·laborar amb l’Associació perquè és responsabilitat de tots fer un barri més digne i habitable.

REIVINDICACIONS PENDENTS AL DISTRICTE

Educació:

Des de la Coordinadora per l'Ensenyança Pública del Districte de Jesús:
· Reivindicació de la construcció dels dos instituts pendents en el mapa escolar de la LOGSE (quarter d'Artilleria i Patraix).
· Construcció del col·legi públic Ángel de la Guarda (eliminant els actuals barracons).
. Recuperació de la xarxa municipal de guarderies infantils.

Sanitat

· Possibilitat de construir un Centre d'Especialitats al costat del Centre de Salut de la plaça de Segòvia.

Serveis Socials

. Construcció d'un CDM (Centre de Dia de Menors), dirigit a menors del municipi de 16 a 18 anys i de 14 a 16 comptant amb la respectiva autorització.
· Construcció d'un Centre de Dia per a la Tercera Edat en l’Alqueria del Torrentí “Cases del Baró” en el carrer Salvador Perles 1 i 5.

Medi Ambient

· Suport a la Plataforma protrasllat de la subestació elèctrica de Gaspar Aguilar.
. No al segon crematori municipal de cadàvers, que es vol instal·lar en el Tanatori Municipal, molt prop del col·legi Ramiro Jover.

Vivenda

. Promoure la construcció de vivendes VPP (Vivendes de Promoció Pública), així com arbitrar altres mesures complementàries que asseguren als jóvens el dret a una vivenda assequible, que els permeta, si així ho desitgen, continuar vivint en els seus barris d'origen.

Altres

. Construcció d'un PROP en el districte.

REIVINDICACIONS PENDENTS AL BARRI SANT MARCEL·LÍ

Cultura

. Centre Cultural Rambleta, execució del projecte.

Parcs i Jardins

. Execució dels jardins del carrer Salvador Perlés.
. Recuperar l'enllumenat de la 1a Fase del parc de La Rambleta, establir vigilància nocturna, col·locació de fonts, bancs amb respatler i lavabos.

Trànsit i Transport

. Activació de la línia 37 de l'EMT pel bulevard.
. Prolongació de la línia 18 de l'EMT fins al cementeri-crematori para acostar als veïns de la zona al Centre d'Especialitats de Monteolivete, a les urgències d'atenció primària de la Font de Sant Lluís i a les facultats (campus de Tarongers i Politècnica).
. Línia de metro que comunique Sant Marcel·lí amb la xarxa de metro.
. Aparcaments públics subterranis en:
1. La intersecció dels carrers Pius IX-Salvador Perles (enfront de col·legi Ramiro Jover).
2. La pastilla enjardinada situada entre la via de servei de l'avinguda del doctor Tomás Sala (enfront dels números 8 10 12) i la plataforma reservada de l'EMT del bulevard sud.
3. En el solar situat entre el carrer Sant Vicent Màrtir i el número 2 del carrer Enginyer Josep Sirera.
. Erradicar l'aparcament de camions en zones pendents d'enjardinar i en les voreres d'emergència del vial d'accés a la V-30 des del carrer Sant Vicent.
.Controlar l'incompliment de la limitació de velocitat al bulevard.

Esports
. Construcció d'una IDE (Instal·lació Esportiva Elemental), en el solar situat en la intersecció dels carrers Pius IX-Salvador Perles (enfront de col·legi Ramiro Jover), damunt de l'aparcament públic que reivindiquem.

Urbanisme i Obres en la Via Pública

· Eliminació dels taps urbanístics i obertura dels carrers següents:
. Sòria (dos taps)
. Músic Cabanilles
. Enginyer José Sirera
· Aprofitar el desenrotllament del Projecte Urbanístic del Parc Central per a cobrir els dèficits històrics d'equipaments públics del Districte.
. Millora urbanística de la zona Est del barri articulada entre el talús del ferrocarril a Buñol i ambdós costats del carrer Sant Vicent màrtir, que es troba actualment en un estat de degradació tercermundista.
. Supressió de les barreres arquitectòniques que resten al barri.
. Execució del projecte de prolongació de l'Av. Gaspar Aguilar per a connectar-la amb el corredor comarcal sud.
. Execució de la 2a i 3a Fase parc de La Rambleta: és a dir acabar-lo. Està qualificat pel PGOUV com a Sistemes Generals.
. Condicionar dos passos de vianants per a invidents; un en l'Av. doctor Tomás Sala (rotonda Carters-Sant Marcel·lí) i un altre en Arqubisbe Olaechea-Sant Vicent Màrtir.

Joventut

. Ubicació d'una OIJ (Oficina d'Informació Juvenil).

Grans Infraestructures

· Seguiment del projecte de penetració del tren AVE pel Sud i compliment dels acords aconseguits amb l'Ajuntament al juny del 2005 (Soterrament del canal ferroviari i disseny de la planta viària).
· Volem tindre accés al Pla d'Obres del tram de penetració de l'AVE entre la V30 i el bulevard sud - avinguda doctor Tomás Sala.
· Volem tindre informació sobre el “com”, el “quant” i el “de quina manera” afectarà el transport públic la construcció d'aquest tram de l'AVE a cel obert. Línies d'EMT 9, 10 i 27 i línies a Catarroja, Silla, Alcásser i Picassent. També com es realitzarà l'accés del transport privat i de vianants mentres duren les obres.
· Atés que les obres es realitzaran a cel obert, on s'ubicarà l'arreplega de materials i el magatzem de vehicles, maquinària i ferramentes.

Seguretat

. Eradicar la “Botellón” els caps de setmana en Tomás Sala 2 i 4 (bulevard).
. Vigilància nocturna externa en la zona del parc de la Rambleta en tant s'establisca vigilància nocturna en el seu interior.

Enllumenat

. Confecció d'un Pla Integral d'Enllumenat del barri que contemple almenys els apartats següents:
. Unificar l'enllumenat del carrer Pius IX, que és diferent en un costat i un altre del carrer.
. Unificar l'enllumenat del carrer Enginyer Josep Sirera tram comprés entre el seu inici i el carrer Sant Marcel·lí, que és diferent en costat i en un altre del carrer.
. Substituir els fanals de bàcul (o de carretera) de la via de servei de l'avinguda del doctor Tomás Sala números 8 a 12 (bulevard sud) en el tram comprés entre el carrer Pius IX i el carrer Sant Marcel·lí.
. Millorar l'enllumenat de la rotonda situada en el bulevard sud entre el carrer Carters i el carrer Sant Marcel·lí, l'enllumenat que hi ha en el pal central és insuficient.
. Millorar l'enllumenat del passeig de l'avinguda de doctor Tomás Sala (números parells) o bulevard sud entre el carrer Sant Vicent màrtir i el carrer Sant Marcel·lí.
. Millorar l'enllumenat del carrer sant Vicent Màrtir.

Residus Sòlids

. Problemàtica dels nous contenidors:
Ampliar el nombre de contenidors.
Evitar que es queden bosses de fem fora del contenidor.

Festes

. Major suport econòmic per part de les administracions públiques a les Festes Populars que cada any, des de setembre de 1977, organitza l'Associació de Veïnes i Veïns de Sant Marcel·lí, i que enguany celebrarà la seua XXXI edició.
No hay comentarios: