FESTES POPULARS 2014

FESTES POPULARS 2014
FACEBOOK FESTES POPULARS 2014

Reivindicació i construcció del Centre Cultural Rambleta en imatges

miércoles, 3 de diciembre de 2008

El CVC visita el patrimoni Cultural del barri Sant Marcel•lí

El Consell Valencià de Cultura ha girat al migdia de hui una visita a part del patrimoni cultural i arquitectònic del barri Sant Marcel·lí. En el recorregut que s'ha prolongat durant més de dos hores han visitat el Pòrtic barroc del segle XVII de l'església parroquial. Es tracta d'un dels tres pòrtics barrocs que formaven part de l'antiga col·legiata de Sant Bartomeu de València, per la qual cosa es troba actualment, des del punt de vista arquitectònic, descontextualitzat. A més, la seua ubicació actual, orientada al nord, desgraciadament, està deteriorant amb rapidesa els blocs de pedra de carreu. Segons han comentat, Jesús Huguet i M. Àngel Conejero, representants del CVC, demanaran per a este pòrtic la declaració de BRL i un tractament protector de les pedres de carreu semblant a què es va dur a terme en la porta dels apòstols de la catedral de València, evitant així que continuen deteriorant-se els carreus.

A continuació han visitat el Nucli antic del barri. Es tracta de quatre blocs de vivendes de tipologia tancada amb xamfrans i ampli pati interior amb jardins, dos dels quals s'han visitat. Es van construir en els inicis dels anys cinquanta. Posteriorment han visitat l'Alqueria del Torrentí o Cases del Baró del segles XVII al XX. Esta alqueria està formada per quatre vivendes, dos de les quals estan actualment habitades, encara que una d'elles de forma estacional. L'edifici és de propietat privada i es troba a regular estat de conservació.

Després han girat una visita al Parc de la Rambleta, quedant gratament “sorpresos” d'este equipament. I, finalment, han realitzat un breu recorregut per l'exterior del Molí del Tell i per la parcel·la del futur Centre Cultural Rambleta, que en opinió del membres del CVC és fonamental per a al desenvolupament cultural dels barris del sud de la ciutat de València. En este sentit han promés, a l'entitat veïnal, interessar-se davant l'Ajuntament per tal d'esbrinar les causes del retard en el seua construció.

Finalitzat el recorregut els membres del CVC i de l'AA VV s'han reunit per a planificar noves visites a la resta del patrimoni del barri; Molí de la Closa o de Gábia, Cases de Petxos, alqueria d'Armela, Casa Vallbona i alqueria del Volant, entre altres.El Consell Valencià de Cultura ha girado a mediodía hoy una visita a parte del patrimonio cultural y arquitectónico del barrio San Marcelino. En el recorrido que se ha prolongado durante más de dos horas han visitado el Pórtico barroco del siglo XVII de la iglesia parroquial. Se trata de uno de los tres pórticos barrocos que formaban parte de la antigua colegiata de San Bartolomé de Valencia, por lo que se encuentra actualmente, desde el punto de vista arquitectónico, descontextualizado. Además, su ubicación actual, orientada al norte, desgraciadamente, está deteriorando con rapidez los bloques de piedra de sillería. Según han comentado, Jesús Huguet y M. Àngel Conejero, representantes del CVC, pedirán para este pórtico la declaración de BRL y un tratamiento protector de las piedras de sillería similar al que se llevó a cabo en la puerta de los apóstoles de la catedral de Valencia, evitándo así que continuen deteriorando los sillares .

Seguidamente han visitado el Casco antiguo del barrio. Se trata de cuatro bloques de viviendas de tipología cerrada con chaflanes y amplio patio interior con jardines, dos de los cuales se han visitado. Se construyeron en los inicios de los años cincuenta. Posteriormente han visitado Alqueria del Torrentí o Casas del Barón del siglos XVII al XX. Esta alquería está formada por cuatro viviendas, dos de las cuales están actualmente habitadas, aunque una de ellas de forma estacional. El edificio es de propiedad privada y se encuentra en regular estado de conservación.

Después han girado una visita al Parque de la Rambleta, quedando gratamente “sorprendidos” de este equipamiento. Y, finalmente, han realizado un breve recorrido por el exterior de Molí del Tell y por la parcela del futuro Centro Cultural Rambleta, que en opinión del miembros del CVC es fundamental para al desarrollo cultural de los barrios del sur de la ciudad de Valencia. En este sentido han prometido a la entidad vecinal interesarse ante el Ayuntamiento por las causas del retraso en su construción.

Finalizado el recorrido los miembros del CVC y del AA VV se han reunido para planificar nuevas visitas al resto del patrimoni del barrio; Molí de la Closa o de Gábia, Casas de Petxos, alquería de Armela, Casa Vallbona y alquería del Volant, entre otros.

No hay comentarios: