FESTES POPULARS 2014

FESTES POPULARS 2014
FACEBOOK FESTES POPULARS 2014

Reivindicació i construcció del Centre Cultural Rambleta en imatges

sábado, 6 de diciembre de 2008

Centre Cultural Rambleta. Un any, una pedra


Després de més d'una dècada de tortuós calvari per a decidir la seua ubicació, expropiar els terrenys i redactar diversos projectes constructius alternatius, finalment, el 7 de desembre del 2007 els veïns assistírem, entre il·lusionats i incrèduls, a l'acte de col·locació de la Primera Pedra del Centre Cultural Rambleta presidit, “a so de bombo i platerets”, per l'alcaldessa de València, Rita Barberá, que va pronunciar en el seu discurs, entre altres, les paraules següents: “Hui comencem a fer realitat este Centre Cultural i a vostés (veïns) els vaig a fer un encàrrec, un encàrrec especial, per delegació. Posarem la primera pedra, vigilen que es pose la segona, la tercera, la quarta… perquè l'empresa puga complir, haja de complir el seu compromís de tindre-la en 22 mesos. Abans de dos anys estarem ací per a inaugurar-la amb vostés…”

Els altres no han complit la seua part. Nosaltres -els veïns- si que hem complit amb l'encàrrec que ens va fer el passat 7 de desembre la nostra alcaldessa. Ho hem fet durant tot l'any, però fa uns instants hem volgut fer un pas endavant presentant, en el registre d'entrada municipal, més de 2.400 firmes del veïnat recollides durant el passat estiu després d'una intensa Campanya, al constatar que uns quants mesos després de l'acte de la Primera Pedra del Centre Cultural no s'havien posat ni tan tan sols els fonaments.

Volem posar de manifest que el nostre representant i interlocutor vàlid és l'Ajuntament de València. Per què no oblidem que va ser l'alcaldessa qui ens va prometre este equipament cultural totalment necessari i indispensable per a al desenvolupament cultural dels barris del sud de la ciutat de València. Per tant és a l'Ajuntament a qui li exigim responsabilitats i a qui li demanem, d'una vegada per sempre, que ens done explicacions convincents, i sense intermediaris, de les causes de l'escandalós retard de l'inici de les obres. En este sentit hem d'assenyalar que nosaltres no entenem d'adjudicacions, de subadjudicacions i, menys encara, de problemes de finançament. Des del nostre punt de vista creiem que, a l'hora d'adjudicar la construcció d'un equipament públic, s'han de tindre en compte tots els aspectes, entre ells el de la solvència econòmica de l'empresa adjudicatària.

I, mentrestant, els/les músics de La Unió Musical l'Horta continuarem assajant durant este hivern, -veurem quants més-, en un poliesportiu escolar amb temperatures pròximes als 0é graus i, les altres seccions de la Unió així com la resta d'entitats dels barris del sud, seguirem erms de llocs on realitzar les nostres activitats culturals. I això que, Rita Barberá, en el seu discurs de l'acte de la Primera Pedra va afirmar que el CCR “seria l'equipament de barri més important de la legislatura”.

Pròxim acte reivindicatiu

El dissabte dia 13 de desembre, a les 12 hores tindrà lloc una ocupació simbòlica dels terrenys del futur Centre Cultural Rambleta, ubicats en l'encreuament de l'Av. Doctor Tomás Sala amb el carrer Pius IX, junt amb el bulevard sud. I, finalment, assenyalar que mentres no es desbloquege la construcció del Centre Cultural Rambleta, continuarem convocant i realitzant noves accions reivindicatives per a aconseguir fer-lo realitat.

Tras más de una década de tortuoso calvario para decidir su ubicación, expropiar los terrenos y redactar varios proyectos constructivos alternativos, finalmente, el 7 de diciembre de 2007 los vecinos asistimos, entre ilusionados e incrédulos, al acto de colocación de la Primera Piedra del Centro Cultural Rambleta presidido, “a bombo y platillos”, por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que pronunció en su discurso, entre otras, las siguientes palabras: “Hoy comenzamos a hacer realidad este Centro Cultural y a ustedes (vecinos) les voy a hacer un encargo, un encargo especial, por delegación. Vamos a poner la primera piedra, vigilen que se ponga la segunda, la tercera, la cuarta… para que la empresa pueda cumplir, deba cumplir su compromiso de tenerla en 22 meses. Antes de dos años estaremos aquí para inaugurarla con ustedes…”

Los demás no han cumplido su parte. Nosotros -los vecinos- si que hemos cumplido con el encargo que nos hizo el pasado 7 de diciembre nuestra alcaldesa. Lo hemos hecho durante todo este año, pero hace unos instantes hemos querido dar un paso más presentando, en el registro de entrada municipal, más de 2.400 firmas del vecindario recogidas durante el pasado verano tras una intensa Campaña, al constatar que varios meses después del acto de la Primera Piedra del Centro Cultural no se habían puesto ni tan siquiera los cimientos.

Queremos poner de manifiesto que nuestro representante e interlocutor válido es el Ayuntamiento de Valencia. Pues no olvidamos que fue la alcaldesa quien nos prometió este equipamiento cultural totalmente necesario e indispensable para al desarrollo cultural de los barrios del sur de la ciudad de Valencia. Por lo tanto es al Ayuntamiento a quien le exigimos responsabilidades y al que pedimos, de una vez por todas, que nos dé explicaciones convincentes, y sin intermediarios, de las causas del escandaloso retraso del inicio de las obras. En este sentido hemos de señalar que nosotros no entendemos de adjudicaciones, de sub-adjudicaciones y, menos aún, de problemas de financiación. Desde nuestro punto de vista creemos que, a la hora de adjudicar la construcción de un equipamiento público, se deben tener en cuenta todos los aspectos, entre ellos el de la solvencia económica de la empresa adjudicataria.

Y, mientras, los/las músicos de La Unió Musical l’Horta continuaremos ensayando durante este invierno, -veremos cuantos más-, en un polideportivo escolar con temperaturas cercanas a los 0º grados y, las demás secciones de la Unió y el resto de entidades de los barrios del sur, seguiremos yermos de lugares donde realizar nuestras actividades culturales. Y eso que, Rita Barberá, en su discurso del acto de la Primera Piedra afirmó que el CCR “sería el equipamiento de barrio más importante de la legislatura”.

Próximo acto reivindicativo
El sábado día 13 de diciembre, a las 12 horas tendrá lugar una ocupación simbólica de los terrenos del futuro Centro Cultural Rambleta, ubicados en el cruce de la Avda. Doctor Tomás Sala con la calle Pío IX, junto al bulevar sur. Y, por último, señalar que mientras no se desbloquee la construcción del Centro Cultural Rambleta, seguiremos convocando y realizando nuevas acciones reivindicativas para conseguir hacerlo realidad.


No hay comentarios: